Jazz Kolo I :: koncert

„Jazz Kolo” – to projekt, który powstał z myślą o rozpowszechnianiu ukraińskiego jazzu oraz muzyków, a także rozwijaniu ukraińskiej muzyki improwizowanej.

W tym roku po raz pierwszy projekt Jazz Kolo odbędzie się w Polsce w ramach festiwalu WąbJAZZno.3. Wraz z basistą Igorem Zakusem wystąpią min. pianista z Francji Benoît Sourisse, perkusista z Danii Jonas Johansen, saksofonista z Norwegii Bendik Hofseth.

Idea Jazz Kolo polega na współpracy między muzykami różnych krajów, kultur, poglądów, wieku oraz zaangażowaniu jak największej liczby słuchaczy, którzy, oglądając proces tworzenia muzyki od środka, są jednocześnie częścią projektu.

Dlatego też muzycy podczas występu stoją w kole, a publiczność jest maksymalnie blisko nich, żeby odczuć jak najgłębsze emocje towarzyszące wydarzeniu.

Całość jest filmowana i nagrywana w taki sposób, aby muzycy i publiczność mogli pozostać w stałym, bezpośrednim kontakcie, będącym inspiracją dla jednych i drugich.

W sobotę odbędą się też masterclassy z zaproszonymi gośćmi.

Zapisy na massterclassy email: forma.pmk@gmail.com

„Jazz Kolo”- is a project, which is created for carrying ukrainian jazz, it helps to associatе ukrainian musicians and to develop ukrainian improvisational music.

The best artists of the musical elite of Ukraine are invited to this project, creating a new, unexpected, interesting music product, which is fixed on audio and video and it is the national archive of Jazz.

This year, for the first time, the Jazz Kolo project will take place in Poland as part of the WabJAZZno.3 festival.

The idea of ​​Jazz Kolo is to create a joint collaboration between musicians of different countries, cultures, views, ages and to involve the maximum number of listeners in this process, watching this process from the inside and being part of these collaborations.

That’s why the musicians stand in a circle to play, and the audience is as close as possible to the musicians to be in the process, to feel the deepest emotions of the event. These musical emotions are filmed and recorded in such a way that the musicians and the audience are in constant, direct contact, which inspires both.

Saturday Masterclasses with the following artists: Benoit Sourisse, Jonas Johanses, Bendik Hofseth.

If you would like to take part in a masterclass, please email us on: forma.pmk@gmail.com