Prof. Bogusław Grabowski

BOGUSŁAW GRABOWSKI urodził się w 1955 roku w Sopocie.
Organista, kompozytor, Profesor zwyczajny Akademii
Muzycznej w Gdańsku na której wykłada m. in. grę na
organach, harmonię praktyczną, akompaniament liturgiczny,
improwizację organową, a także budowę organów z akustyką
muzyczną. Założyciel i wieloletni kierownik Katedry Muzyki
Kościelnej Gdańskiej Akademii Muzycznej. Wykłada także na
innych uczelniach o profilu teologicznym.
Jest specjalistą w dziedzinie projektowania, budowy i
konserwacji organów. Współpracuje z wieloma firmami
organmistrzowskimi w zakresie doradztwa i ekspertyz. Według
autorskich projektów powstały m.in. instrument Katedry Muzyki
Kościelnej (Akademii Muzycznej w Gdańsku), Instrument
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku.
Od 1985 Główny Organista Konkatedralnej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku a wcześniej
członek w komitetu budowy organów w tej świątyni. (Podczas odbioru technicznego instrumentu przewodniczący polskiej strony w ramach międzynarodowej komisji zatwierdzającej wykonanie instrumentu).
Animator życia muzycznego w Gdańsku i na Pomorzu, gdzie zorganizował ponad 1000 koncertów w ramach międzynarodowych festiwali i cykli koncertów (m.in. Mariackie Wieczory Organowe, Muzyka w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku). Dyrektor odbywającego się rokrocznie w Gdańskiej Bazylice Mariackiej, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej. Koncertuje w Polsce niemal we wszystkich ważniejszych ośrodkach oraz w Niemczech, Anglii,
Danii, Francji, Włoszech, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Szwecji, USA, również na Ukrainie, Białorusi, Łotwie i w Rosji. Nagrał kilkanaście płyt m in. z muzyką organową /Polska Niemcy, USA/, a także z własnymi kompozycjami z udziałem chórów i orkiestry symfonicznej oraz
improwizacjami.

Organizator:

Partnerzy Główni:

Mecenas:

Sponsorzy:

Patroni medialni:

Partnerzy: